2221082440 6987700882 Βουδούρη 13, Χαλκίδα info@actuslaw.gr
hero image
 
Γιατί να εμπιστευτώ το γραφείο σας για την υπόθεση μου;

Η επιλογή του κατάλληλου δικηγόρου για κάθε υπόθεση αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, που απαιτεί τη δημιουργία μιας σχέσης βασισμένης στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό ανάμεσα στον δικηγόρο και τον εντολέα. Είναι ο εντολέας που πρέπει να επιλέξει τον κατάλληλο δικηγόρο για την υπόθεσή του.

Από την πλευρά μας, εγγυώμαστε ότι σε κάθε υπόθεση που χειριζόμαστε στο γραφείο μας, δίνουμε τη μέγιστη προσοχή και σημασία, δημιουργώντας μια ειλικρινή σχέση σεβασμού με τους εντολείς μας, χωρίς να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ψευδείς εντυπώσεις ή πλασματικές προσδοκίες.

Η παρουσία του γραφείου μας στην αιχμή της νομικής σκέψης, η εμπειρία μας στον αποτελεσματικό χειρισμό πολύπλοκων υποθέσεων και η επιστημονική κατάρτιση των συνεργατών μας μας δίνουν τη βεβαιότητα ότι θα επιτύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την υπόθεσή σας.

Η δέσμευσή μας είναι ότι, όταν αποδεχόμαστε μια υπόθεση, είμαστε βέβαιοι για την καταλληλότητα του χειρισμού της, καθώς ποτέ δεν περιπλέκουμε τα πράγματα αδίκως και δεν αφήνουμε αβεβαιότητες πάνω στα συμφέροντα των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.

Ποια μεθοδολογία ακολουθείτε σε κάθε υπόθεση;

Κάθε υπόθεση που φτάνει στο γραφείο μας υποβάλλεται σε μια διεξοδική διαδικασία που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Αξιολόγηση:
Κατά το πρώτο ραντεβού, συλλέγουμε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα ώστε να λάβουμε γνώση όλων των δεδομένων. Στη συνέχεια, αξιολογούμε όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης και προβλέπουμε πιθανές μελλοντικές εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν την υπόθεση. Σε αυτό το στάδιο, αναλύουμε κάθε πτυχή της υπόθεσης και παρέχουμε εκτενή αξιολόγηση:

Τις δυνατότητες προστασίας και τα διαθέσιμα νομικά εργαλεία.
Την προσφορότητα κάθε νομικής οδού και την εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
Την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης.
Την πιθανότητα αδυναμίας νομικής ικανοποίησης της υπόθεσης.
Σε αυτό το στάδιο, ο εντολέας μας αποκτά κατανόηση των προοπτικών της υπόθεσής του και είναι σε θέση να πάρει αποφάσεις γνωρίζοντας την πλήρη εικόνα.

Χάραξη στρατηγικής:
Εάν ο εντολέας αποφασίσει να προχωρήσει νομικά, τότε προχωράμε στον χάραξη μιας στρατηγικής. Μελετούμε λεπτομερώς κάθε πτυχή της υπόθεσης και εκτιμούμε το κόστος, το χρόνο και τις προοπτικές για κάθε νομική οδό. Στη συνέχεια, σε συνεργασία με τον εντολέα, επιλέγουμε την πιο κατάλληλη στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την υπόθεση.

Υλοποίηση:
Αφού έχουμε σχεδιάσει τη στρατηγική, προχωράμε στην υλοποίησή της. Διασφαλίζουμε ότι κάθε ενέργεια πραγματοποιείται χωρίς καθυστερήσεις και ενημερώνουμε συνεχώς τον εντολέα για την πρόοδο της υπόθεσης.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, παρέχουμε συνεχή νομική υποστήριξη στον εντολέα και δρούμε αποτελεσματικά χωρίς καθυστέρηση. Ο εντολέας παραμένει ενήμερος για κάθε εξέλιξη και έχει συνεχή πρόσβαση στον δικηγόρο του καθόλη τη διάρκεια της υπόθεσης.

Πώς καθορίζεται η αμοιβή του γραφείου σας για τον συνολικό χειρισμό μιας υπόθεσης;

Οι αμοιβές του γραφείου μας παραμένουν πάντα διαφανείς για τους πελάτες μας και συμφωνούνται εξαρχής, κατόπιν σαφούς και ρητής συμφωνίας.

Επιδιώκουμε να καθορίζουμε αμοιβές που είναι προσιτές στους εντολείς μας, λαμβάνοντας υπόψη το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών για πρόσβαση στη Δικαιοσύνη.

Οι αμοιβές μας εξαρτώνται από τη φύση της υπόθεσης, τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας, τη νομική πολυπλοκότητα και τα δικαστικά έξοδα. Αυτοί οι παράγοντες ποικίλουν σε κάθε περίπτωση και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν εκ των προτέρων.

Μπορεί να συμφωνηθεί αμοιβή είτε σε καθολικό ποσοστό είτε βάσει του αποτελέσματος. Σε περίπτωση αμοιβής με βάση το αποτέλεσμα, αυτή καταβάλλεται μόνο εάν η υπόθεση οδηγήσει σε επιτυχές αποτέλεσμα που είναι επωφελές για τον πελάτη.

Μπορεί η υπόθεση μου να επιλυθεί χωρίς τη προσφυγή στα Δικαστήρια;

Η μεθοδολογία του γραφείου μας περιλαμβάνει την εξέταση κάθε πιθανής εναλλακτικής λύσης (όπως διαπραγματεύσεις, εξώδικη διαμεσολάβηση κ.λπ.) προτού προχωρήσουμε στην προσφυγή στα Δικαστικά Όργανα.

Σε κάθε περίπτωση, το γραφείο μας θα αναλύσει όλες τις πτυχές της υπόθεσής σας και θα σας παρουσιάσει όλες τις πιθανές επιλογές για την επίτευξη των συμφερόντων σας. Μαζί θα αποφασίσουμε ποια είναι η βέλτιστη στρατηγική που πρέπει να ακολουθηθεί.

Έλαβα ένα εξώδικο/αγωγή/δικόγραφο. Τί πρέπει να κάνω;

Αν λάβετε δικαστικό επιμελητή ή εξώδικο δικαστικό έγγραφο, είναι ζωτικής σημασίας να συμβουλευτείτε άμεσα έναν δικηγόρο, καθώς μπορεί να υπάρχουν σύντομες προθεσμίες για την προστασία των δικαιωμάτων σας.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ανησυχείτε με την κοινοποίηση ενός τέτοιου εγγράφου πριν συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο και ενημερωθείτε για τη νομική κατάσταση του ζητήματός σας.