ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ Μ.Ψ.Υ.

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα

 

 

Του Θεοδώρου Τσιρώνη

Δικηγόρου Ιωαννίνων

 

Φορείς και επιστήμονες του κλάδου της Ψυχικής Υγείας, εργαζόμενοι και ευαισθητοποιημένοι πολίτες που είναι επιφορτισμένοι με τη φροντίδα και περιποίηση ατόμων που πάσχουν από ψυχικές διαταραχές καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων αυτών, έχουν βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωποι με αξεπέραστα προβλήματα εξ' αιτίας της απουσίας υποστηρικτικού περιβάλλοντος, συγγενικού ή φιλικού ή, όταν το περιβάλλον που υπάρχει, είναι ακατάλληλο ή αδιάφορο. Πληθώρα τέτοιου είδους προβλημάτων αντιμετωπίζουν σε μόνιμη βάση, μεταξύ άλλων, και οι Μ.Ψ.Υ. της Ηπείρου (TACT HELLAS, Ε.ΠΡΟ.ΨΥ.Η, Στέγη Αυτιστικών Ατόμων «ΕΛΕΝΗ ΓΥΡΑ» κ.α.), προβλήματα που αφορούν σε ενοίκους που φιλοξενούνται στις δομές τους (Οικοτροφεία, Ξενώνες).

Ειδικότερα, το θεσμικό πρότυπο της δικαστικής συμπαράστασης είχε προβλέψει στο άρθρο 64 εδ. α' ν. 2447/1996 (βλ. άρθρο 1671 ΑΚ) ότι, για «τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες δε βρίσκεται κατάλληλο φυσικό πρόσωπο να ορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης, να ανατίθεται η δικαστική συμπαράσταση σε κατάλληλο σωματείο ή ίδρυμα, που έχουν συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτόν και διαθέτουν κατάλληλο προσωπικό και υποδομή, άλλως στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία». Είχε προβλέψει, επίσης, ότι ο ορισμός των προαναφερόμενων σωματείων ή ιδρυμάτων καθώς και η σύσταση της Κοινωνικής Υπηρεσίας των κατά τόπους Πρωτοδικείων θα γίνει με προεδρικό διάταγμα εκδιδόμενο κατόπιν προτάσεων των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ωστόσο, από το έτος 1996 μέχρι σήμερα το εν λόγω προεδρικό διάταγμα δεν έχει εκδοθεί, με αποτέλεσμα μοναδική διέξοδος να αποτελεί η ανάθεση της δικαστικής συμπαράστασης στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία, των άλλοτε κατά τόπους Νομαρχιών, μετέπειτα Περιφερειών και πλέον, μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», των Δήμων, η οποία όμως υπολειτουργεί λόγω της έλλειψης προσωπικού και της υπερσυσσώρευσης αρμοδιοτήτων και ως εκ τούτου αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο λειτούργημά της.        

Διέξοδο στο μακροχρόνιο αυτό πρόβλημα φαίνεται να δίνει η νομολογία και συγκεκριμένα το αρμόδιο για το διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη δικαστήριο Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο με αποφάσεις του διορίζει δικαστικό συμπαραστάτη το φορέα στον οποίο ο ψυχικά πάσχων φιλοξενείται, ενώ αναθέτει το έργο της εποπτείας της δικαστικής συμπαράστασης στον αρμόδιο κατά τόπο Ειρηνοδίκη. Η αρχή έγινε με τις υπ' αριθμ. 26991/2005, 32046/2006 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και την υπ' αριθμ. 379/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης.

Όμοιες αποφάσεις όμως, οι οποίες σημειώνουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για τα νομολογιακά δρώμενα των Ιωαννίνων, είναι και οι υπ’ αριθμ. 192/2011, υπ’ αριθμ. 90/2012, υπ’ αριθμ. 96/2012 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, που εξεδόθησαν μετά από σχετικές αιτήσεις που κατατέθηκαν, ως αποτέλεσμα της μεθοδικής δουλειάς, της έρευνας ετών και των ενεργών και ουσιαστικών δράσεων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας της πόλης των Ιωαννίνων.

Με πολλαπλά οφέλη για τους ίδιους τους ψυχικά πάσχοντες που φιλοξενούνται στις εν λόγω δομές που απορρέουν άμεσα από τις αποφάσεις ανάθεσης της δικαστικής συμπαράστασης στους ίδιους τους φορείς που τους φιλοξενούν και οι οποίοι γνωρίζουν και επωμίζονται τα καθημερινά προβλήματα, τις ανάγκες τους, καθώς και τις αδικίες και τον αποκλεισμό που υφίσταται αυτή η ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, μπαίνει πλέον ακόμη ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα της ουσιαστικής αποασυλοποίησης και κοινωνικο – οικονομικής (επαν)ένταξη τους.

Ας ελπίσουμε, τέλος, μετά και από τα πρόσφατα περιστατικά στάσης πληρωμών μισθών και μείωσης των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους σχετιζόμενους με τον τομέα της Ψυχικής Υγείας φορείς και εργαζομένους, που για πολλά χρόνια τώρα την υπηρετούν και την προάγουν, ότι δε θα ευοδωθούν οι συνεχιζόμενες –προμελετημένες(;;;)- απόπειρες «άνωθεν» και «έξωθεν» με σκοπό την ολική απαξίωση τους.

 

πηγή:

http://mentalhealth-law.blogspot.gr/

Αρχική Ενημερώσου για.... ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ Μ.Ψ.Υ.